Disclaimer

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
Ross Video probeert haar website zorgvuldig samen te stellen. Ons bedrijf staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website en/of daaraan gelinkte websites. Ross Video garandeert evenmin dat deze website en/of daaraan gelinkte websites vrij zijn van virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Ross Video staat er evenmin voor in dat deze website en/of daaraan gelinkte websites foutloos en zonder onderbrekingen functioneert/functioneren. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade en kosten, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met het bovenstaande.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Ross Video claimt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website. Het concept, de gegevens, de structuur, de links naar andere websites en alle overige informatie vermeld op de websites van Ross Video en haar bouwer mogen
door u - met uitzondering van eenmalig eigen particulier gebruik - niet worden gebruikt, alles in de ruimste zin van het woord, dus hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. In het bijzonder is het u niet toegestaan om bijvoorbeeld het concept, de gegevens, de structuur, de links én alle overige informatie vermeld op de website te bewerken, te wijzigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te verveelvoudigen.

OVERNEMEN/VERMENIGVULDIGEN
Voor het vragen van toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website van Ross Video en of via 4Wdesign kunt u contact opnemen via info@rossvideo.nl